Ưu thế của sản phẩm

“Fast trading” được biết đến với các dịch vụ tài chính, bao gồm: Dịch vụ tổ chức, dịch vụ chứng khoán khách hàng cá nhân VIP, quản lý quỹ đầu tư, dịch vụ ngân hàng đầu tư,…

 • Giao dịch nhanh chóng

  Công nghệ siêu cáp quang độc đáo kết nối trực tiếp với sàn giao dịch chứng khoán

 • Giao dịch an toàn

  Thành viên của Cơ quan Dịch vụ Chứng khoán Việt Nam

 • Giao dịch tài trợ

  Hỗ trợ tài trợ 1x và tài trợ 10x

  Fasttrading

Fasttrading Tuyển dụng